วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.

  • 18 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทำงานโครงการฯ นำโดยผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมฝึกอบรม ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตร : บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial
เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานโลกเสมือนจริงด้วย Spatial เรียนรู้วิธีการใช้งานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ การตั้งค่า Tamplate Element Portals สร้างตัวละครของตนเองในโลกเสมือน การสร้างห้องประชุมผ่านโลกเสมือน เพื่อส่งเสริมการสอนให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย และชัดเจนมากยิ่งขึ้น